بسم الله الرّحمن الرّحیم

به نام آنکه هستی نام ازو یافت           فلک جنبش، زمین آرام ازو یافت

خدایی کافرینش در سجودش             گواهی مطلق آمد بر وجودش

جواهر بخش فکرتهای باریک                 به روز آرندۀ شبهای تاریک

غم و شادی نگار و بیم و اُمّید           شب و روز آفرین و ماه و خورشید*

.................

با سلام.

میگن هر کاری که با نام خدا آغاز نشود ابتر است. پس همین اول کار میگم: به توکل نام اعظمت، بسم الله الرّحمن الرّحیم.

این وب رو زدم صرفا برای اینکه بنویسم .

اصلا ادعایی در نویسندگی ندارم و نمیگم من از همه بهتر مینویسم نه. اینجا رو ساختم تا کمی از دغدغه ها و مسائل روز رو به صورت عامیانه مطرح کنم همین.

*. شعر از خمسه نظامی بخش توحید باری تعالی در داستان خسرو و شیرین