سلام.

وقتی دانش و تخصص یک کار را نداریم سعی کنیم در مورد آن کار اظهار فضل ننموده و انجامش را به اهل فن بسپاریم.

باتشکر.

#سلبریتی_بیسواد